In 1883 werd het grondgebied, genaamd: Dolhaartsveld, aangekocht door Marres Ceulen, een bekende bierbrouwer uit Maastricht. Dit stuk land is vernoemd naar de eigenaar van de Lombokmolen in 1519: Berkel Dollaert. Op dit stuk grond werd een woonhuis gebouwd, waarbij een gedeelte ter grootte van een huiskamer als een cafeetje werd geexploiteerd. De eerste bewoners c.q. uitbaters was de familie Janssen, daarna aanverwanten van dezen, de familie Janssen-Willems. Na deze kwam de familie Dinjens. Anno 1930 nam de vader en moeder van mevrouw Bolk het geheel over : Dhr. en mevrouw van den Booren-Pasmans. Hij, " Sjeng" van den Booren was geboren in 17 mei 1904 te Sint Pieter. Zij, Lies Pasmans, was geboren op 4 december 1904 te Heer, "Op de Burcht". Besloten werd om het cafe, naar het gebied te noemen, waar het zich in bevond, namenlijk: Cafe den Dolhaart. Sjeng, ging werken bij de Enci, waar hij eerst kraanmachinist was en zich naderhand opwerkte tot ploegbaas, daarnaast kweekte hij nog champignons in de Zonneberg en bebouwde hij een stuk land.

Foto: Op de ploeg Sjeng ernaast Pierre (Pit) v.d.Booren

Lies, runde het cafe, waar ze " Mesteechs Aajt" tapte en naderhand "dobbelaajt".


Ook hielp zij mee op het land en onderhield enig kleinvee. Tussen alle bedrijven door wisten ze ook nog 7 kinderen groot te brengen:

Foto: Op het terras met broer en zussen en moeder ( 1949 )

Foto: van rechts naar links: Tiny-Jean (Breur)-Truus-Fien-Jo-Mia-Erna.

Na 37 jaar in 1967 droegen zij de scepter over aan dochter Tiny en schoonzoon Paul.

Foto: van rechts naar links: Tiny-Jean (Breur)-Truus-Fien-Jo-Mia-Erna. 2007

   

© COPYRIGHT 2006 ALL RIGHTS RESERVED L.AARTS